Paulo Alexandre Tomé Rosado Bago d'Uva

Current positions

  • Professor Auxiliar Convidado UA

Scientific, artistic and cultural production